คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562