ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
โดยกำหนดสอบ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รายชื่อจะแนบประกาศอยู่ในช่องคอมเม้นต์)