สัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส

สัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 19:00 น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้เข้มงวด เรื่อง มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และมีเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ คอยให้บริการตามจุดต่างๆ ตลอดทั้งงาน