วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตรงต่อเวลาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่อีกด้วย โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง