การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจรายละเอียดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจรายละเอียดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจรายละเอียดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในการนี้มีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี