ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง