โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๓ รอบ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ รอบ ทั้งนี้มีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)