ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวลกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ต่อไป