การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นอกจากนี้มี นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายสว่าง สัตย์ธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ในการนี้นายแปลก ภีระคํา ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินอีกด้วย