โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ นำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย และมีใจในการบริการ ของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต่อไป