การประชุม Finding & CAP Handling – AMTOUB & CAAT ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams

การประชุม Finding & CAP Handling – AMTOUB & CAAT ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.ทิพวรรณ สายพิณ Quality Assurance Manager พร้อมด้วยคณะ Managers เข้าร่วมการประชุม Finding & CAP Handling – AMTOUB & CAAT ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายจักรกฤษณ เขียนสา พนักงานฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน และคณะผู้ประเมิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และทำการปิดข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Close Finding) สำหรับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินต่อไป