ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร