ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร