วท.อุบลฯ ร่วมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยึบัณฑิต (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยึบัณฑิต (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง