สอจ.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ ร้านสตรีทฟู้ด (Street Food)

สอจ.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ ร้านสตรีทฟู้ด (Street Food)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการอบรมวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัด อุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม โดยมี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และขยายโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดรายเดิมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น