วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากธนาคารกรุงไทย ในโอกาสที่เข้านำเสนอข้อมูลการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากธนาคารกรุงไทย ในโอกาสที่เข้านำเสนอข้อมูลการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับคณะทำงานจากธนาคารกรุงไทย ในโอกาสที่เข้านำเสนอข้อมูลการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป