วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักเรียน
นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง เพื่อเตรียมไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ในการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ต่อไป