ผอ. ธาตรี พิบูลมณฑา พบปะ คณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา

ผอ. ธาตรี พิบูลมณฑา พบปะ คณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทและพบปะ คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเช้าวันนี้เป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แจงกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ด้านวิชาการ ต่อคณะครู ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน