ประกาศารรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบทั่วไป)

ประกาศารรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบทั่วไป)

ประกาศแจ้งจากร้านค้าสวัสดิการ
เรื่อง การรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบทั่วไป) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบทั่วไป สแกน QR Code Add Line เพื่อติดตามข่าวสาร และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา ชื่อ Line [3]ร้านค้าสวัสดิการ ว.เทคนิคอุบลฯ (2565)
2. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบทั่วไป กรอกแบบฟอร์ม รับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา ที่ลิงก์นี้ >>>Link1<<<  หรือ >>>Link2<<<

หรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์ม รับเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา
หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครรอบเพิ่มเติม จะประกาศแจ้งการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ให้ทราบในภายหลังมีการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว