วท.อุบลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ในฝ่ายบริหารงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการครู ครูผู้ทรงคุณค่า พนักงานราชการ(ครู) และครูอัตราจ้าง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง