วท.อุบลฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการ ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วท.อุบลฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการ ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสิน อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิรชัย หอมหวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และนายธนพงษ์ ชาภักดี ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาซิตี้มอลล์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรม ภายในงานได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน ๒ ท่าน คือ นายโชคชัย แสนโท และนายเอกฉัตร พลรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้ มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง