เลขาฯ กอศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วท.อุบลราชธานี

เลขาฯ กอศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วท.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑ สำนักงบประมาณ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยเริ่มจากแผนกวิชาช่างอากาศยาน แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตามลำดับ ทั้งนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น