การประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโนรู

การประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโนรู

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโนรู ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ นายประดิษฐ์ เทศาราช หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวปวรวรรณ นามขุนทอง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบต่อไป