วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ และนวัตกรรม การผลิต เปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ “Sunpasitthiprasong Safety Patient and personel Stretcher-S2PS” สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพบริการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ