การประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙

การประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นรองประธานอนุกรรมการการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ หอประชุมรักษ์พะยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยมี นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นประธานอนุกรรมการการประเมิน ในการนี้มีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. และปวส. จาก ๘ สถานศึกษา ได้แก่ ๑.วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ๒.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ๓.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ๔.วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ๕.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ๖.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ๗.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ๘.วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙