กิจกรรมการร่วมบริจาคเลือด “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

กิจกรรมการร่วมบริจาคเลือด “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”น้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาทำความดี เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๘๕ คน