แผนกวิชาโยธา วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying)

แผนกวิชาโยธา วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying)

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายเดชณรงค์ ดอกบัว ครูแผนกวิชาโยธา นำ นายศุภชัย นามวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying) ระดับชาติ และได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง