การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมิน การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ ชุด ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.นายเกียรติพล บุญหล่อ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๒.นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๓.นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส ครูแผนกวิชาการบัญชี โดยการประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะครูทั้ง ๓ แผนกวิชาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น