การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และครูอัตราจ้างทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย