วท.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารดำรงราชานุภาพ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารดำรงราชานุภาพ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารดำรงราชานุภาพ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
พิธีทำบุญเปิดอาคารดำรงราชานุภาพอย่างพร้อมเพรียง