เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการสามัญสัมพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการสามัญสัมพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามัญสัมพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน โครงการวันสุนทรภู่ และโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมซุ้มกระดังงา อาคาร ๕ เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างมากมาย อาทิ การแสดงชุดเทิดค่าภาษาไทย การแสดง Science Show และการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย เป็นต้น