โครงการอบรม LINK Campus Cabling & Networking (LCCN)

โครงการอบรม LINK Campus Cabling & Networking (LCCN)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม LINK Campus Cabling & Networking (LCCN) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายวรุฒ บุญจันทร์ ผู้จัดการส่วนงานขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ วิทยากร นางสาวกุลธิดา วงษ์ไพบูลย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐาน ความสำคัญของระบบสายสัญญาณ และความเข้าใจพื้นฐานในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)