พิธีเปิดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกวันธารน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากพี่สู่น้อง

พิธีเปิดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกวันธารน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากพี่สู่น้อง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกวันธารน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากพี่สู่น้อง” ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโดมใหญ่ ทั้งนี้เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์, นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยฯ ตลอดทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอีกด้วย