การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมให้การต้อนรับ นายอรัญ สิงห์คำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยากรพี่เลี้ยง ในโอกาสที่ได้มานิเทศ ติดตาม นายวุฒิพงษ์ สมใจ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สถานศึกษาแห่งที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี