วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมขบวนคาราวานอาชีวศึกษา ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และพิธีเปิดศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากนี้มีี นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง นางสาวธิดารัตน์ บุญดล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ “ฟรี” รวมทั้งบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แก่ประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ