วท.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงแรมเซ็นทาราอุบล

วท.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงแรมเซ็นทาราอุบล

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงแรมเซ็นทาราอุบล ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี นางสาวรุจจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราอุบล และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริม ผลักดันตลอดจนเพิ่มช่องทางการออกฝึกงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป