พิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

พิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีต้อนรับ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา และนางราตรี สะดีวงศ์ พร้อมคณะได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๙ แห่ง และผู้บริหารจากสถานประกอบการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ