พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยนายวิทยา กองตระกูลดี และว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย
#เรียนดีมีความสุข
#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ_พระบรมราชินี
#PRวทอุบลฯ