ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การลงทะเบียนแก้กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ที่งานการเงิน
ชั้น 2 อาคารอำนวยการตั้งแต่
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง