อว.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

อว.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้เน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา การรักองค์กร และการสร้างความสามัคคี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง #เรียนดีมีความสุข #กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวทอุบลฯ #PRวทอุบลฯ