ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การส่งหลักฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ำชั้น)

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การส่งหลักฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ำชั้น)

 

📣ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

👉เรื่อง การส่งหลักฐานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ (ซ้ำชั้น) – ๕ (รด.๒) และ ชั้นปีที่ ๑ (รด.๑)