วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒ ตุลาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี