พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดและได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดและได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จำนวน ๓๒ ทักษะ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ควบคุม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป