วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค ๕ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และนายนรา เดชะคำภู ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานการรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ของสถานศึกษาต่อไป