คณะผู้บริหาร วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒

คณะผู้บริหาร วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมบัวแสด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เอดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู บุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป