โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับแต่งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ TUNER ECU (REMAP)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับแต่งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ TUNER ECU (REMAP)

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับแต่งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ TUNER ECU (REMAP) ณ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๑ แผนกวิชาเครื่องกลต่อไป