ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (จังหวัดอุบลราชธานี)

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (จังหวัดอุบลราชธานี)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ ภาครัฐภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก