ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

👉ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔👉ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
👉พิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบ ศธ02 ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th/web/
💵ชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
หรือโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT
(หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 หลังจากเปิดเทอม
จะประกาศให้ทราบอีกทีนะคะ)