พิธีเปิด กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

พิธีเปิด กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรฉบับดังกล่าว เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุน ในการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓