วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก